Værd at vide om demens

Få svar på de ofte stillede spørgsmål om demens.

Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af alle mennesker med demens lider af. Der er dog mere end 200 forskellige sygdomme, som kan medføre demens. Foruden Alzheimers sygdom er vaskulær/kreds-løbsbetinget demens en hyppig årsag, mens fx Lewy body demens, demens ved Parkinsons sygdom og frontotemporal demens er mindre hyppige. 

Demens skyldes sygdom – ikke alderdom

Risikoen for demens stiger med alderen, og demens skyldes altid sygdom. Det er en myte, at demens er en naturlig følge af at blive ældre. Kun få af de sygdomme, der giver symptomer på demens, kan helbredes. Men flere af sygdommene kan behandles i større eller mindre grad. Derfor er det vigtigt at få afklaret præcist, hvilken sygdom, der har udløst demensen, og få lagt en plan for behandlingen.

Kilde: www.videnscenterfordemens.dk • opdateret 2017

 

  

Få mere info, hent faktaarket (pdf): 

Hvad er demens?

De fleste personer med demens får hukommelsesbesvær, men også andre mentale færdigheder rammes.

Det kan være:

  • Initiativ og handlekraft
  • Evnen til at finde ord og benævne ting
  • Evnen til at finde vej (stedsans)
  • Regnefærdighed
  • Overblik og problemløsning
  • Evnen til at huske personnavne

Også samværet med andre kan blive anderledes med en demenssygdom. De sociale kompetencer og følelseslivet kan ændre sig, og personligheden kan blive påvirket. Det betyder, at personer med demens kan få sværere ved at overskue samspillet med andre, og de kan miste evnen til at leve sig ind i andres tanker.

Ofte forringes situationsfornemmelsen også. Alle mennesker oplever fra tid til anden, at hukommelsen svigter, eller at de ikke kan overskue en situation. Men problemerne skal påvirke evnen til at klare sig i hverdagen, før der er grund til at mistænke demens.

Kilde: www.videnscenterfordemens.dk • opdateret 2017

 

  

Få mere info, hent faktaarket (pdf): 

Hvordan stilles diagnosen?

 

  

Få mere info, hent faktaarket (pdf): 

Hvad er demens?

 

  

Få mere info, hent faktaarket (pdf): 

Lev sundt med demens

 

  

Få mere info, hent faktaarket (pdf): 

Hvordan stilles diagnosen?

  

  

Få mere info, hent faktaarket (pdf): 

Et aktivt liv med demens

 ​ 

  

Få mere info, hent faktaarket (pdf): 

Kan demens forebygges?