Få et overblik over byggeprocessen

Se blandt andet milepæle, tegninger og på sigt også livestreaming af byggeprocessen.

Morsø Kommune har udarbejdet en omfattende analyse og afdækning af hele plejeboligområdet, som viser, at der er:

 • Øget behovet for boliger bygget med særligt fokus på de demente borgere
 • Øget behov for boliger i kategorien ”Leve – bo – miljø”
 • Behov for fleksible afklaringspladser dedikeret borgere med demensproblematikker
 • Behov for udvidelse og modernisering af vores nuværende daghjemsfunktion
 • Bygningerne ved Johan Riis’ Minde og demensenheden på Vejerslev Ældrecenter er ikke tidssvarende og kan ikke moderniseres, så de bliver det
 • Behov for samling af de faglige kompetencer inden for demensområdet, således at der skabes et specialiseret plejehjemstilbud til de borgere, der er hårdest ramt af demens, samt mulighed for skabe et højt fagligt specialiseret team af sundhedsfaglige, som kan varetage plejen af de hårdest ramte borgere samt vejlede øens øvrige plejecentre og hjemmeplejen i forhold til demente borgere

I perioden fra foråret 2015 og til efteråret 2016 foregik der et stort analyse arbejde i Morsø Kommune med henblik på at forudsige behovet på særligt demensområdet. Der blev blandt andet arbejdet med:

 • Dataanalyser
 • Kortlægning af det faglige område
 • Politiske temadrøftelser

Analysearbejdet tydeliggjorde, at der blandt andet var behov for et nyt plejecenter og en styrkelse af demensområdet. Derfor nedsatte man en politisk styregruppe til den videre proces. Fra efteråret 2016 og frem har der været et åbent, undersøgende og inddragende forløb, som den politiske styregruppe har fulgt nøje.

I processen har vi blandt andet inddraget:

 • Medarbejdere med forskellige fagligheder
 • Borgere, bl.a. en 9. klasse
 • Seniorråd og Handicapråd
 • Viden og erfaringer fra andre specialiserede demensplejehjem og demenslandsby

Arbejdet udmøntede sig i følgende tre dokumenter, som dels har dannet grundlag for samarbejdet med de rådgivende arkitekter, og som fortsat skal fungere som grundlag for det videre arbejde med opførelsen af det nye plejecenter samt styrkelsen af demensområdet

Placering

 • Central beliggenhed
 • En stor grund, hvor der er plads til eventuelle udvidelser
 • Synergi med Enggaarden i forhold til udearealer
 • Sammenhæng med Morsø Multipark

Dimensionering

 • 26 demenspladser
 • 4 fleksible pladser
 • 18 Leve – bo-pladser
 • Daghjemsfunktion
 • Demenskoordinator

 

 Overordnet tidslinie for projektet